{:en}

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. History
MEKONG AGENCIES established in Hochiminh City, Vietnam in 2015 as an associate of one of the leading service providers in Shipping, Freight Forwarding.
2. Vission
Our vission is to be a shipping line in Vietnam to support and handle the cargo for a lot of im – exporters in Vietnam and over the world, to impulse the development of country.
3. Mission
Our mission is serve our customers needs efficiently in a cost effective manner and provide our good serrvice. MEKONG AGENCIES is focusing on providing top solution to all transport needs in Sea, Air & Land across the globe.
4. Professional Strength
MEKONG AGENCIES have professional staffs over handle a lot of the cargo: rice, coffee, cashew kernels… for all top im – exporters in Vietnam. We have a lot of parners in oversea.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”13″ img_size=”200×144″ alignment=”center” title=”Truck Delivery” link=”http://mekongagencies.com/our-services/truck/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”12″ img_size=”200×144″ alignment=”center” title=”Sea Shipping ” link=”http://mekongagencies.com/our-services/sea/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”77″ img_size=”200×144″ alignment=”center” title=”Airplane Transport” link=”http://mekongagencies.com/our-services/plane/”][/vc_column][/vc_row]

{:}{:vi}1. Lịch sử
Công ty Mê Kông thành lập tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 2015 như là một thành viên của một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong vận chuyển, vận tải.
2. Tầm nhìn
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một đường dây vận chuyển tại Việt Nam để hỗ trợ và xử lý hàng hóa cho rất nhiều xuất-nhập khẩu tại Việt Nam và trên toàn thế giới, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
3. Nhiệm vụ
Sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ khách hàng của chúng tôi cần có hiệu quả một cách hiệu quả chi phí và cung cấp dịch vụ tốt của chúng tôi. Công ty Mê Kông đang tập trung vào việc cung cấp giải pháp hàng đầu cho tất cả các nhu cầu vận tải đường biển,hàng không và đường bộ trên toàn cầu.
4. Sức mạnh chuyên nghiệp
Công ty Mê Kông có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp qua xử lý rất nhiều các hàng: gạo, cà phê, hạt điều … cho tất cả công ty xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều Các đối tác ở nước ngoài.

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”11″ img_size=”234×132″ alignment=”center” style=”vc_box_circle” title=”Vận tải đường không” link=”http://mekongagencies.com/our-services/plane/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”12″ img_size=”234×132″ alignment=”center” style=”vc_box_circle” title=”Vận tải đường biển” link=”http://mekongagencies.com/our-services/sea/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”13″ img_size=”234×132″ alignment=”center” style=”vc_box_circle” title=”Vận tải đường bộ” link=”http://mekongagencies.com/our-services/truck/”][/vc_column][/vc_row]{:}